หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555)  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ในระดับควบ)  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(นอกระดับควบ)  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง โอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     2107      2108      2109     (2110)     2111      2112      2113     ....หน้าสุดท้าย >> 2142
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,242,856 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com