หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 
 
พร0023.5/8418 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีฟฤษภาคม 2562  [ 25 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว2652 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ  [ 25 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2632 โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่รายจ่ายที่ต้องบรรจุในแผนการจัดทำ/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น ของอปท.จ.แพร่  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว2625 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว329 แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2142
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,242,870 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com